Οι χρόνιοι gamers παρουσιάζουν διαφορές στην αρχιτεκτονική των εγκεφάλων τους

Smiley face

Η έρευνα με λίγα λόγια …

Η μελέτη εγκεφάλων περίπου 200 εφήβων που ήταν χρόνιοι gamers έφερε στο φως στοιχεία όσον αφορά την διαφορετική αρχιτεκτονική του εσωτερικού τους. Η χρόνια ενασχόληση με το gaming συσχετίζεται με περισσότερες συνδεσμολογίες μεταξύ πολλαπλών περιοχών του εγκεφάλου και των δικτύων του. Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές προβλέπεται ότι βοηθούν τους gamers να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε οποιαδήποτε καινούργια πληροφορία που δέχονται από το γύρω περιβάλλον τους. Για να λέμε, όμως, και του στραβού το δίκαιο, υπάρχουν και συνδεσμολογίες που οδηγούν σε μεγαλύτερη απόσπαση προσοχής καθώς και χαμηλό έλεγχο των παρορμήσεων.

Στο παρών άρθρο θα γίνει μία σύντομη περιγραφή των βασικών στοιχείων – κλειδιών της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε χάρη στη συνεργασία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Γιούτα και του Πανεπιστημίου Chung – Ang της Νότιας Κορέας.

Τα θετικά αποτελέσματα της έρευνας

Τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδρομο του “Internet gaming” έχουν εμμονές με τα video games σε τέτοιο βαθμό που ούτε τρώνε, ούτε κοιμούνται για να παίξουν το αγαπημένο τους παιχνίδι. Πέρα από τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων που εμφανίζουν τα άτομα αυτά, υπάρχουν και ευρήματα που αποδεικνύουν ότι συγκεκριμένα εγκεφαλικά δίκτυα (όπως εκείνα που είναι υπεύθυνα για την όραση ή την ακοή) παρουσιάζουν ενισχυμένη δραστηριότητα και λειτουργούν κατά προτεραιότητα. Υπάρχει ένα ειδικό εγκεφαλικό δίκτυο που εστιάζει την προσοχή του ατόμου στα σημαντικά γεγονότα και ωθεί το άτομο να λάβει άμεσα δράση. Κατά τη διάρκεια ενός video game, η προαναφερθείσα ενισχυμένη εγκεφαλική δραστηριότητα θα μπορούσε να βοηθήσει έναν gamer να αντιδράει γρηγορότερα, για παράδειγμα, σε μία συνάντηση με έναν εχθρό. Μεταφράζοντας αυτές τις πληροφορίες στην πραγματική του ζωή, ένας χρόνιος gamer ίσως να απέφευγε αποτελεσματικότερα έναν διερχόμενο κίνδυνο ή ακόμη και να ξεχώριζε μία άγνωστη φωνή μέσα σε ένα πλήθος, σε αντίθεση με έναν συνομήλικό του που δεν είχε μεγάλη επαφή με το αντικείμενο. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Νευροραδιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Γιούτα, Jeffrey Anderson, αναφέρει σε δύο αποφθέγματά του:

“Η υπερσυνδεσμολογία μεταξύ των εγκεφαλικών δικτύων θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο εύρωστη ικανότητα των χρόνιων gamers να εστιάσουν την άμεσή τους προσοχή σε διάφορους στόχους καθώς και να αναγνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται τις καινούργιες πληροφορίες του γύρω περιβάλλοντός τους. Τέτοιου είδους αλλαγές θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους χρόνιους gamers να σκέφτονται αποτελεσματικότερα. Ωστόσο, πρέπει να διεξαχθούν περισσότερες μελέτες στο μέλλον, για να εξακριβωθεί σε πραγματικό χρόνο, εάν τέτοιου είδους άτομα με διαφορετική εγκεφαλική αρχιτεκτονική αποδίδουν καλύτερα σε ειδικά τεστ”

“Οι περισσότερες διαφορές που παρατηρήσαμε θα μπορούσαν να θεωρηθούν ευεργετικές. Παρόλα αυτά οι ευεργετικές αλλαγές στους χρόνιους gamers συνήθως είναι αχώριστες από τα προβλήματα που εμφανίζονται παράλληλα”

image1_brain_differences_in_compulsive_video_gamers_brain_regions

Πολλαπλές περιοχές του εγκεφάλου παρουσιάζουν υπερσυνδεσμολογία σε εφήβους που πάσχουν από το σύνδρομο του “Internet gaming” (φαίνονται οι γραμμές που ενώνουν συγκεκριμένες περιοχές). Πολλές από αυτές οφείλονται στην ενισχυμένη αντίληψη νέων πληροφοριών, ενώ άλλες συσχετίζονται με απόσπαση προσοχής και χαμηλό έλεγχο των παρορμήσεων.                                                           Credit: Jeffrey Anderson 

Υπάρχουν και τα μειονεκτήματα του να είσαι χρόνιος gamer σύμφωνα με την έρευνα

Ωστόσο, κάποια ευρήματα έδειξαν ότι η υπερσυνδεσμολογία μεταξύ μιας περιοχής του προμετωπιαίου λοβού και μιας περιοχής μεταξύ κροταφικού και βρεγματικού λοβού στους χρόνιους gamers συνεπάγεται με αυξημένη απόσπαση προσοχής. Αυτό το σύμπτωμα εμφανίζεται σε νευροψυχιατρικές καταστάσεις, όπως η σχιζοφρένεια, στο Σύνδρομο Down και στον αυτισμό καθώς και σε άτομα με χαμηλό έλεγχο των παρορμήσεων. Μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστό αν το χρόνιο gaming προκαλεί αναδιοργάνωση των εγκεφαλικών δικτύων ή αν οι άνθρωποι που είναι από μόνοι τους “εγκεφαλικά διαφορετικοί” ωθούνται προς το gaming.

chronii-gamers-image2

Εδώ φαίνεται η περιοχή ανάμεσα στον βρεγματικό και κροταφικό λοβό του εγκεφάλου

Εδώ φαίνεται η περιοχή του προμετωπιαίου λοβού του εγκεφάλου

Εδώ φαίνεται η περιοχή του προμετωπιαίου λοβού του εγκεφάλου

Έως τώρα αυτή η έρευνα θεωρείται ως η μεγαλύτερη και αναλυτικότερη αναφορικά με τις διαφορές στους εγκεφάλους των χρόνιων gamers. Κάτι παρόμοιο έλαβε χώρα και στην Νότιο Κορέα, όπου το gaming θεωρείται μεγαλύτερη κοινωνική δραστηριότητα από τις Η.Π.Α. Η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε ανάλυση σε 25 ζευγάρια εγκεφαλικών περιοχών, 300 συνδυασμών συνολικά. Στατιστικά, τα παιδιά που έπασχαν από το σύνδρομο του “Internet gaming” παρουσίασαν λειτουργικές συνδεσμολογίες μεταξύ των ακόλουθων περιοχών:

  • Ακουστικός φλοιός – Κινητικός φλοιός
  • Ακουστικός φλοιός – Περιοχή υπεύθυνη για την κινητικότητα
  • Ακουστικός φλοιός – Περιοχή πρόσθιου προσαγωγίου
  • Περιοχή υπεύθυνη για την όραση – Περιοχή πρόσθιου προσαγωγίου
  • Περιοχή υπεύθυνη για την όραση – Πρόσθια insula
  • Περιοχή προμετωπιαίου φλοιού – Περιοχή ανάμεσα σε κροταφικό και βρεγματικό λοβό

Όλη αυτή η ορολογία κατά πάσα πιθανότητα να σας φαίνεται άγνωστη, αλλά το σημαντικό της όλης έρευνας είναι το γεγονός ότι το χρόνιο gaming έχει και ευεργετικές επιδράσεις στους ανθρώπους. Το ερώτημα τίθεται ως εξής: Μπορεί κάποιος να αποκομίσει με κάποιο τρόπο μόνο τα θετικά από το gaming ??? Αυτό σίγουρα μένει να το δούμε με ενδιαφέρον.

0

Video of the day

Latest Partnership

Recent Posts